Giải quyết chế độ

khi người có công giúp đỡ cách mạng chết

Chủ Nhật, 02/08/2009, 19:24 [GMT+7]

- Hỏi: Bà nội tôi được công nhận là người có công giúp đỡ cách mạng, được tặng thưởng “Bằng có công với nước”. Nay bà nội tôi chết, xin cho biết việc giải quyết chế độ như thế nào?

LÊ THỊ PHƯƠNG MAI (Ninh Hòa)

- Trả lời: Vấn đề chị Mai hỏi, ông Trần Xuân Dương - Trưởng phòng Chính sách người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa), trả lời như sau:

Theo khoản 2 Điều 29 Mục 11 Chương I Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ thì khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp mà người có công được hưởng trước khi chết.

Như vậy, bà nội của chị Mai là người có công giúp đỡ cách mạng nay từ trần, gia đình chị Mai được nhận chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần theo mức trên.

CAO BẰNG

.

các thông tin tiện ích