Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa:

Tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Thứ Tư, 22/07/2009, 18:58 [GMT+7]

Những năm qua, phong trào công nhân viên chức và lao động (CNVC-LĐ) huyện Diên Khánh có nhiều khởi sắc, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ). Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Trần Trực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện về vấn đề này.

- P.V: Xin ông cho biết những thành tích nổi bật trong hoạt động Công đoàn (CĐ) huyện thời gian qua?

- Ông Trần Trực: Có thể nói, hoạt động CĐ huyện Diên Khánh thời gian qua có nhiều khởi sắc, đạt nhiều thành tích nổi bật trên nhiều phương diện. Tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh. Đến nay, LĐLĐ huyện đã quản lý 55 đầu mối, trong đó có 54 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc và CĐ Giáo dục huyện với 2.891 ĐVCĐ, 3.248 công nhân lao động. Hoạt động CĐ được triển khai thống nhất đến các CĐCS trực thuộc và CĐ Giáo dục huyện. Việc xây dựng và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CĐ cho cán bộ CĐ được đặc biệt chú trọng. Phong trào xây dựng CĐCS vững mạnh, vững mạnh xuất sắc phát triển đều khắp. Các phong trào thi đua lao động, trong đó có phát huy sáng kiến (SK), cải tiến (CT) kỹ thuật ngày càng đi vào chiều sâu. Mỗi năm có 40 - 50 tập thể đăng ký tập thể lao động xuất sắc, trường tiên tiến xuất sắc và 50 - 55 chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi các cấp. Hàng năm, Hội đồng xét duyệt SK, CT xét chọn 15 - 20 SK, CT có giá trị để phổ biến và vận dụng cho các đơn vị, nổi bật là ngành Giáo dục. Riêng Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông (Tổng Công ty Khánh Việt) có nhiều SK, CT có giá trị, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Hoạt động chăm lo và bảo vệ lợi ích cho ĐVCĐ những năm gần đây cũng có nhiều khởi sắc. LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS lập các quỹ: “Tương thân, tương ái”, “Tấm lòng vàng”… giúp hàng trăm lượt công nhân lao động giải quyết khó khăn trước mắt; chương trình vay vốn giải quyết việc làm, tín chấp ngân hàng để mua sắm tài sản, tiện nghi sinh hoạt, phương tiện đi lại lên tới hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc triển khai đầy đủ các chế độ nâng lương, đóng bảo hiểm, bảo hộ lao động, trợ cấp cũng được các CĐCS quan tâm… LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân. Hai năm 2002, 2005, LĐLĐ huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

- P.V: Hoạt động CĐ của huyện thời gian qua còn bộc lộ hạn chế nào, thưa ông?

- Ông Trần Trực: Tuy đạt được nhiều thành tích nhưng hoạt động CĐ của huyện thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là: Cán bộ CĐ và tổ chức CĐ còn chậm đổi mới, chưa tìm ra phương thức hoạt động thích hợp để tập hợp lực lượng, đặc biệt là người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp (DN) chưa có ý thức giác ngộ, hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình. Chế độ lương cho cán bộ CĐ chuyên trách chưa được khuyến khích để thu hút người có tài, có tâm huyết tham gia. Cán bộ CĐ kiêm nhiệm phụ thuộc nhiều vào tiền lương của chủ lao động nên hạn chế đấu tranh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ. Việc phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, chất lượng hạn chế, đặc biệt là các DN sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, chất lượng thỏa ước lao động tập thể chưa cao, còn mang tính đối phó. Điều này là do công tác chỉ đạo của CĐ huyện và cơ sở còn thiếu sâu sát, chưa phù hợp với từng loại hình; trình độ, năng lực của cán bộ CĐ nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình phong trào CNVC-LĐ đang có những biến đổi nhanh. Ngoài ra, việc thực thi pháp luật ở một số DN không nghiêm nhưng chưa bị xử phạt, cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ và kinh phí dành cho hoạt động CĐ chưa được quan tâm đúng mức.

- P.V: Vậy, LĐLĐ huyện có những mục tiêu và giải pháp gì để hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, thưa ông?

- Ông Trần Trực: Thời gian tới, các tổ chức CĐ của huyện phấn đấu đến năm 2010 có 30% và đến năm 2013 có trên 50% công nhân qua đào tạo nghề; 90% công nhân lao động có giao kết hợp đồng lao động và 80% công nhân lao động có sổ BHXH. Hàng năm, CĐ giới thiệu cho Đảng từ 40 - 50 CNVC ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng từ 30 đồng chí trở lên. Phấn đấu đến năm 2013 phát triển CĐCS trên 70% DN có đủ điều kiện thành lập theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam; kết nạp trên 70% CNLĐ vào CĐ ở các DN có CĐCS. Hàng năm có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn và trường học mở hội nghị cán bộ công chức; 70% công ty cổ phần, công ty TNHH mở hội nghị NLĐ và xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm có 40 - 50 tập thể đạt danh hiệu tập thể CĐ xuất sắc; 40 - 50 chiến sĩ thi đua các cấp. 100% cán bộ CĐCS được tập huấn nghiệp vụ CĐ. Phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm: các đơn vị hành chính sự nghiệp từ 80% trở lên; ngành Giáo dục từ 90% trở lên, đơn vị sản xuất kinh doanh từ 40% trở lên.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, CĐ cần tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; bám sát nghị quyết và hướng về cơ sở; chủ động phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ ở cơ sở; phối hợp với chính quyền làm tốt chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm theo kế hoạch; góp ý trong ký kết hợp đồng lao động; xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho NLĐ; kiến nghị giải pháp cụ thể khi NLĐ bị xâm phạm quyền lợi; tăng cường tư vấn pháp lý khi NLĐ có yêu cầu; tham gia các phiên tòa giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; không để xảy ra đình công; quan tâm nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ CĐ; thường xuyên bồi dưỡng, phát huy phong trào thi đua SK, CT, tạo nhân tố mới cho phong trào…

- P.V: Xin cảm ơn ông!

QUANG VIÊN (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích