KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHÓA IV

Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Thứ Ba, 14/07/2009, 11:49 [GMT+7]

HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) theo đề xuất của UBND tỉnh như: tốc độ tăng trưởng GDP từ 12% xuống 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu từ 640 triệu USD xuống còn 570 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 10.500 tỷ đồng lên 11.500 tỷ đồng…

- P.V: Thưa đồng chí, vì sao HĐND tỉnh phải xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu KT-XH năm 2009?

- Đồng chí Trần An Khánh: Do tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, vừa qua, Quốc hội đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 xuống còn 5%. Nhiều địa phương cũng đã điều chỉnh một số chỉ tiêu KT-XH. Trong bối cảnh chung, 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh cũng chịu sự ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, trong đó, tác động chủ yếu đến các lĩnh vực: xuất - nhập khẩu; du lịch; đầu tư nước ngoài. 6 tháng cuối năm 2009, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực xuất - nhập khẩu khi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của địa phương chưa được cải thiện nhiều, năng lực cạnh tranh hàng hóa còn thấp. Thực ra, khi dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009, HĐND tỉnh cũng đã lường trước những biến động này nhưng vẫn để mức chỉ tiêu cao để phấn đấu. Tuy nhiên, qua 6 tháng đầu năm, tuy đã nỗ lực nhưng vẫn khó đạt được những chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, việc điều chỉnh này là cần thiết. Tuy chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP và tổng kim ngạch xuất khẩu điều chỉnh giảm nhưng tỉnh vẫn quyết tâm giữ nguyên chỉ tiêu thu ngân sách 5.500 tỷ đồng và tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 10.500 tỷ đồng lên 11.500 tỷ đồng. Cơ sở để tỉnh quyết tâm tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội là một số nguồn vốn có khả năng tăng cao trong năm nay như: nguồn vốn ngân sách nhà nước tăng lên do nguồn vốn chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009; vốn bổ sung bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho một số công trình cấp bách trên địa bàn; vốn đầu tư Trung ương trên địa bàn; các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được triển khai thi công trong năm 2009… cùng với chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, góp phần khuyến khích các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và vốn hỗ trợ của tỉnh thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ. Đồng thời với việc điều chỉnh này là điều chỉnh các giải pháp điều hành để bảo đảm thực hiện được các chỉ tiêu sau khi đã điều chỉnh.

- P.V: Trong chương trình kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo giám sát chuyên đề “Hiệu quả đầu tư chương trình phát triển KT-XH miền núi”. Được biết, nội dung này đã từng “lỗi hẹn” tại kỳ họp chuyên đề đầu năm. Vậy, đồng chí có thể cho biết nguyên nhân của sự kéo dài này?

- Đồng chí Trần An Khánh: Đây là chuyên đề đầu tiên HĐND tỉnh vận dụng hình thức giám sát mới: Kết hợp thuê đơn vị tư vấn đánh giá độc lập. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh cần nhiều thời gian cân nhắc thêm và xử lý kết quả giám sát cho phù hợp với tình hình chung của địa phương. Cơ quan tư vấn đánh giá qua các khảo sát và bằng chứng khoa học trên một số địa bàn mẫu mà HĐND tỉnh lựa chọn nên chưa phản ánh được toàn diện. Vì thế, HĐND tỉnh phải kết hợp kết quả giám sát chương trình KT-XH miền núi trong những năm vừa qua với đánh giá của đơn vị tư vấn để có đánh giá toàn diện công tác đầu tư cho địa bàn miền núi.

- P.V: Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh có những đánh giá như thế nào về hiệu quả đầu tư chương trình phát triển KT-XH miền núi, thưa đồng chí?

- Đồng chí Trần An Khánh: Đây là việc làm khó, vì chương trình KT-XH miền núi của tỉnh ra đời trong điều kiện tương đối đặc thù. Tuy gọi là chương trình nhưng chúng ta điều hành như những dự án đơn lẻ, không có tính tổng hợp và không có cơ quan tư vấn để xây dựng chương trình nên không tránh khỏi khiếm khuyết nhất định.

Chuyên đề tập trung đánh giá 3 chương trình chủ yếu: chương trình 132, 134 và 135. Ngoài ra, có khảo sát tham khảo Chương trình Y tế Hà Lan - Việt Nam để làm đối chứng. Qua giám sát, nhìn chung, công tác đầu tư của tỉnh đã đem lại hiệu quả nhất định cho phát triển KT-XH miền núi. Cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, đời sống nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên một bước. Một số lĩnh vực được quan tâm đầu tư như: giáo dục, y tế, kinh tế hộ… đã có sự chuyển biến nhất định. Thực tế, chương trình nào nâng cao được tính chủ động của người dân thì chương trình đó bền vững hơn. Đối với các chương trình của tỉnh, việc đưa ra các mô hình thiết kế có sẵn và người dân là người hưởng lợi trực tiếp qua cơ chế cho - nhận nên có ưu điểm là giải ngân nhanh và sớm thấy thành quả; thế nhưng chưa đảm bảo chắc chắn duy trì thành quả bền vững. Chương trình 134 đã chú trọng đến người dân, nhưng cách triển khai đi từ trên xuống chứ chưa từ nhu cầu của người dân. Chương tình 135 đã chú trọng đến việc lấy ý kiến của người dân, nhưng cách làm còn mang tính hình thức nên người dân tham gia lựa chọn công trình, tham gia quyết định các vấn đề giám sát cộng đồng chưa tích cực.

Để đánh giá nghiêm khắc việc sử dụng đồng vốn của Nhà nước, chúng ta cũng phải rút ra những bài học nhất định trong việc đầu tư cho miền núi. Thứ nhất, tỉnh cần phải chú trọng hơn nữa công tác xây dựng chương trình. Bởi vì đầu tư cho miền núi là chương trình mục tiêu nên chúng ta phải bám sát những mục tiêu và thiết kế các mô hình cụ thể cho phù hợp. Thực tế, thời gian qua, tỉnh chưa chú trọng khâu xây dựng chương trình mà vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Thứù hai, cơ quan quản lý nhà nước nên chú trọng vào mô hình thể chế vận hành hơn là đi vào lựa chọn mô hình kỹ thuật. Mô hình kỹ thuật phải giao cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan tư vấn về mặt kỹ thuật để họ đưa ra những khuyến cáo cần thiết. Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao năng lực cộng đồng, năng lực của người dân ở vùng hưởng lợi. Trong thời gian qua, vì muốn làm nhanh, nên chương trình đầu tư của tỉnh chưa chú trọng đến điều ấy. Chúng ta phải để người dân phát huy tính chủ động, năng động khi đặt họ vào trung tâm của sự phát triển, làm cho năng lực lựa chọn, quyết định của người dân tăng lên. Thứ ba, khi đầu tư, chúng ta phải chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; bởi những giá trị văn hóa ấy không dung nạp thì các chương trình khó phát huy hiệu quả.

- P.V: Từ kết quả giám sát, HĐND tỉnh sẽ kiến nghị những vấn đề gì?

- Đồng chí Trần An Khánh: Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị một số vấn đề: Chú trọng và bảo đảm tính khoa học trong việc xây dựng chương trình; cần tách bạch giữa trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng mô hình thể chế, cơ quan chuyên môn trong lựa chọn mô hình kỹ thuật và trách nhiệm của người dân tham gia với tư cách nhân vật trung tâm trong quá trình phát triển để cộng đồng năng động hơn, người dân tham gia quyết định nhiều hơn. Đồng thời, tách bạch chính sách hỗ trợ phát triển và chính sách xã hội. Chính sách xã hội đương nhiên là cho không, vì đó là những chính sách có tính chất an sinh, cấp bách trước mắt, còn chính sách hỗ trợ phát triển phải tính đến khía cạnh lâu dài vì trên thực tế, theo tổng kết của Ngân hàng Thế giới, mọi chính sách xóa đói, giảm nghèo ở bất cứ vùng miền nào nếu cho không sẽ thất bại. Vì vậy, chúng ta phải thiết kế mô hình chính sách phù hợp hơn đối với sự phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phải tính đến năng lực triển khai của bộ máy Nhà nước để thiết kế tổ chức hỗ trợ phát triển trên địa bàn miền núi cho phù hợp. Vì hiện nay, đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ hỗ trợ người dân phát triển qua công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư chưa tách bạch với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn cấp huyện nên việc triển khai giữa đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có sự chồng chéo nhiệm vụ, chưa phát huy được tác dụng.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Khaùnh Ninh (Thực hiện)

 

 

.

các thông tin tiện ích