Giá thành các chương trình máy tính quá cao

Thứ Năm, 09/07/2009, 15:42 [GMT+7]

Ôngng Lê Quang Lịch, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch .

Thực hiện Chỉ thị 04/2007/CP-TTg và Chỉ thị 36/2008/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ bản quyền tác giả, đặc biệt là bản quyền phần mềm máy tính, vừa qua, tại TP. Nha Trang, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra bản quyền phần mềm máy tính cho lực lượng Thanh tra ngành VH-TT-DL của 32 tỉnh, thành phía Nam. Phóng viên Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Lịch, Chánh Thanh tra Sở VH-TT-DL xung quanh kế hoạch thực hiện thanh tra bảo hộ bản quyền chương trình máy tính trên địa bàn tỉnh.

- P.V: Xin ông cho biết mục đích và ý nghĩa của đợt tập huấn nghiệp vụ cũng như thực trạng sử dụng chương trình máy tính trên địa bàn tỉnh?

- Ông Lê Quang Lịch: Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia Công ước Bern về “Bảo hộ bản quyền tác phẩm”, đặc biệt là bản quyền chương trình máy tính. Để thực hiện theo lộ trình sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 04/CT-TTg và Chỉ thị 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là bản quyền máy tính. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho Thanh tra ngành VH-TT-DL nhằm thực hiện mục đích trên.

Tại Khánh Hòa, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg và Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo hộ bản quyền chương trình máy tính, lực lượng liên ngành (Thanh tra các Sở: VH-TT-DL, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh) đã tiến hành thanh, kiểm tra 6 doanh nghiệp kinh doanh máy tính, chương trình phần mềm máy tính; 27 doanh nghiệp có sử dụng máy tính và các chương trình máy tính. Qua đó, lực lượng liên ngành phát hiện 32 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 22 đơn vị, xử phạt hành chính 1 trường hợp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện bảo hộ bản quyền máy tính, chủ yếu do giá thành của các chương trình máy tính có bản quyền quá cao so với thu nhập bình quân của người dân.

- P.V: Trong thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ có những bước đi cụ thể nào để thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg và Chỉ thị 36/2008/CT-TTg?

- Ông Lê Quang Lịch: Trước mắt, Thanh tra Sở VH-TT-DL sẽ tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ, lãnh đạo các cơ quan ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện bảo hộ bản quyền máy tính. Tiếp đến, Thanh tra Sở sẽ tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng ngành Văn hóa tại tất cả các huyện, thị xã và thành phố để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Song song với hoạt động trên, ngành Thanh tra cũng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân, cơ quan và doanh nghiệp về bản quyền chương trình máy tính; tiến hành các hoạt động thanh - kiểm tra các cơ sở kinh doanh máy tính, các doanh nghiệp sử dụng máy tính với số lượng nhiều.

Thành Long  (Thực hiện)

 

 

 

.

các thông tin tiện ích