Việc thực hiện Đề án 1816 còn nhiều khó khăn

Thứ Tư, 17/06/2009, 09:29 [GMT+7]

Ngày 26-5-2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” (gọi tắt là Đề án 1816). Việc triển khai thực hiện Đề án này ở Khánh Hòa như thế nào? Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với Thạc sĩ - BS (BS) Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế). BS Phùng cho biết:

- Đề án 1816 có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng, tiến tới sự công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng, miền trong cả nước. Đề án cũng có tác dụng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ có trình độ chuyên môn để từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại địa phương. Đề án này là một bước cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23-5-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- P.V: Xin BS cho biết việc triển khai thực hiện Đề án tại Khánh Hòa?

- BS Lê Tấn Phùng: Thực hiện Đề án, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập “Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1816 của Bộ Y tế” gồm 8 thành viên, do Giám đốc Sở làm trưởng ban. Ngày 15-12-2008, Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp với các đơn vị y tế trong tỉnh để thống nhất kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh sẽ cử cán bộ chuyên môn luân phiên về các BV trong tỉnh. Bên cạnh đó, vì BVĐK tỉnh là BV hạng 1, nên Bộ Y tế yêu cầu BVĐK tỉnh cử cán bộ chuyên môn có trình độ cao về BVĐK tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên để hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ cho các BV này theo tinh thần Đề án 1816. Các BV tuyến huyện, thị xã sẽ cử cán bộ luân phiên về các trạm y tế xã đang thiếu BS để hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cán bộ tại các địa phương. Thực hiện tinh thần này, ngày 15-1-2009, tại hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2008, Sở Y tế đã tổ chức lễ ra quân đưa cán bộ chuyên môn luân phiên từ BV tuyến trên về hỗ trợ các BV tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tại buỗi lễ, 9 cán bộ y tế đã nhận Quyết định điều động về BVĐK huyện Cam Lâm và 7 trạm y tế xã thuộc các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh và TP. Nha Trang. Đến nay, đã có 2 đợt luân phiên cán bộ về BV tuyến trước, tạo cơ sở đầu tiên cho việc tăng cường công tác chuyên môn, đưa kỹ thuật và cán bộ có trình độ về với y tế cơ sở, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với các điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn.

- P.V: Thưa BS, việc thực hiện Đề án 1816 hiện nay có gì khó khăn?

- BS Lê Tấn Phùng: Quá trình thực hiện Đề án 1816 đã phát sinh một số khó khăn mà trước mắt chưa thể khắc phục ngay được. Khó khăn lớn nhất là tình trạng thiếu hụt cán bộ y tế trong toàn hệ thống y tế, nhất là BS. Khó khăn này đã làm cho việc điều động BS về tuyến trước sẽ kéo theo hệ quả là thiếu BS làm việc tại BV nơi cử cán bộ luân phiên. Tình trạng này không phải chỉ có ở BVĐK tỉnh mà còn ở các BVĐK tuyến huyện như Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh… Đó là chưa kể các BV Khánh Sơn, Khánh Vĩnh hầu như không thể cử BS về xã được do thiếu hụt BS quá lớn. Một khó khăn nữa là kinh phí dành cho Đề án từ Bộ Y tế đến nay chưa có. Kinh phí của địa phương chưa được bố trí. Do đó, chế độ chính sách cho cán bộ luân phiên chưa đủ để khuyến khích cán bộ về địa phương làm việc. Việc bố trí nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ tuyến trên có nơi, có lúc chưa thật chu đáo do thiếu cơ chế chính sách, phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cán bộ được cử đi luân phiên. Thêm vào đó, thực trạng trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở chưa đồng bộ hoặc chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến việc tận dụng các trang thiết bị y tế trong việc khám chữa bệnh cho người dân.

H.Y (Thực hiện)  

.

các thông tin tiện ích