Mức kinh phí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia liệt sĩ:

Được nâng cao hơn

Thứ Tư, 24/06/2009, 15:54 [GMT+7]

Ngày 18-5-2009, Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH), Tài chính ban hành Thông tư liên tịch (TTLT) số 14 hướng dẫn Nghị định số 16/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia liệt sĩ. Để giúp bạn đọc hiểu thêm nội dung Thông tư này, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Trần Xuân Dương, Trưởng phòng Thương binh Liệt sĩ – Người có công, Sở LĐTB-XH.

- P.V: Xin ông cho biết những nét mới trong TTLT số 14 vừa được ban hành?

- Ông Trần Xuân Dương: TTLT số 14 được ban hành nhằm thay thế cho TTLT số 49/2002 ngày 28-5-2002. So với TTLT số 49 thì thông tư số 14 có nhiều điểm mới. Mức kinh phí đảm bảo xây dựng, tu bổ, sửa chữa và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ đã được nâng cao và có những thay đổi so với trước như: mức chi bồi dưỡng người đưa, dẫn đường trước đây là 40.000 đồng/người/ngày, nay nâng lên 100.000 đồng/người/ngày; chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm mộ trước đây là 65.000 đồng/người/ngày, nay nâng lên 100.000 đồng/người/ngày; kinh phí chi quy tập mộ liệt sĩ trước đây được phân theo vùng, nay được ấn định mức chung là 500.000 đồng/mộ; kinh phí chi xây vỏ mộ liệt sĩ trước đây cũng được phân theo vùng thì nay ấn định mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/mộ.

- P.V: Vậy kế hoạch triển khai Thông tư này ở Khánh Hòa được thực hiện như thế nào, thưa ông?  

- Ông Trần Xuân Dương: Sau khi TTLT số 14 được ban hành, ngày 17-6-2009, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư này. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐTB-XH, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kết luận việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý những sai phạm trong công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ; hướng dẫn việc quản lý, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; phối hợp với các tổ chức, cá nhân; huy động các nguồn lực tham gia tu bổ, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ…

NHÂN TÂM (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích