Luật quản lý thuế

Hiệu quả lớn nhất là tạo được sự đồng thuận

Thứ Tư, 17/06/2009, 20:10 [GMT+7]

Sự đồng thuận giữa công chức thuế, cơ quan thuế với người nộp thuế được thiết lập trên cơ sở những quy định chặt chẽ của Luật Quản lý thuế (QLT). Thiếu sự đồng thuận, công tác QLT sẽ không thể có được thành quả như mong muốn. Ông Phạm Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy sau 2 năm triển khai, thực hiện Luật QLT.

- P.V: Sau 2 năm triển khai Luật QLT, ông có thể cho biết một vài thành quả nổi bật mà Cục Thuế đã đạt được?

- Ông Phạm Ngọc Anh: Luật QLT quy định phương thức QLT hiện đại. Sau 2 năm triển khai, Luật QLT thực sự đã phát huy hiệu quả. Luật đã tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội đối với công tác QLT. Đặc biệt, việc phối hợp của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thu thuế đã cho kết quả khả quan khi số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm sau luôn tăng cao so với năm trước. Trong phạm vi điều chỉnh nội tại, Luật QLT đã đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính thuế thể hiện thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tuân thủ pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phù hợp với cơ chế tự tính thuế, tự khai thuế, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

    Theo thống kê, hàng tháng, hàng quý, tỷ lệ nộp tờ khai đúng thời hạn ngày càng cao. Nếu như trước đây tờ khai lỗi số học diễn ra khá phổ biến, thì nay chỉ còn rải rác một vài trường hợp ở doanh nghiệp mới thành lập mà kế toán chưa có kinh nghiệm khai thuế. Số doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế đúng thời hạn quy định ngày càng tăng. Số tiền thuế được thu nộp vào NSNN kịp thời, tỷ lệ nợ đọng tiền thuế giảm hẳn. Kết quả trên đã giúp công tác điều hành ngân sách của địa phương được thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

    Những quy định cụ thể, hợp lý và chặt chẽ của Luật QLT đã liên kết và cộng đồng trách nhiệm giữa cơ quan thuế và các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền. Mỗi đơn vị là một mắt xích quan trọng trong công tác quản lý, giám sát thực thi pháp luật thuế từ cơ sở trở lên. Điểm thành công lớn nhất của Luật QLT là đã tạo được sự gắn kết, qua đó tạo sự đồng thuận giữa người nộp thuế và cơ quan thuế, công chức. Tuy nhiên, những thành công trong hai năm qua cũng mới chỉ là bước đầu trong đời sống của một sắc luật.

- P.V: Thời gian đầu triển khai không tránh khỏi những vướng mắc phát sinh, xin ông cho biết những khó khăn khi triển khai thực hiện Luật QLT?

- Ông Phạm Ngọc Anh: Thực hiện Luật QLT cũng đồng nghĩa với việc thay đổi căn bản phương thức quản lý từ mô hình truyền thống sang mô hình chức năng. Từ đầu năm 2006, Khánh Hòa là một trong 5 tỉnh được Tổng cục Thuế chọn thực hiện thí điểm cơ chế doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế và quản lý thuế theo mô hình chức năng. Vì vậy, một số nội dung của Luật QLT, tỉnh ta đã thực hiện trước một năm rưỡi. Tuy nhiên, bước đầu triển khai Luật QLT vẫn còn một số lúng túng nhất định. Cụ thể là: Luật QLT quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý thuế cùng CQT. Tuy nhiên, mặt này, mặt khác, các cơ quan chưa thực sự sẵn sàng vào cuộc.

    Như đã nói, Luật QLT là khung pháp lý chung làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, do đó hệ thống quy trình nghiệp vụ thuế phù hợp cần sớm được ban hành, hoàn thiện để cơ quan thuế các cấp áp dụng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế.

- P.V: Từ kết quả 2 năm triển khai và những vướng mắc nảy sinh, theo ông, ngành thuế phải làm gì để Luật QLT ngày càng phát huy hiệu quả?

- Ông Phạm Ngọc Anh: Thời gian tới, Cục Thuế sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế nói chung, Luật QLT nói riêng để cộng đồng xã hội hiểu biết cặn kẽ nội dung luật. Tích cực hơn nữa trong việc tổ chức phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể để xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp thu NSNN; biểu dương kịp thời gương điển hình cũng như phê phán mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật thuế. Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy trình nghiệp vụ theo chức năng QLT mới. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho công chức để đáp ứng yêu cầu phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

- P.V: Xin cám ơn ông!          

P.V (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích