Hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ người vay

tại Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Hòa

Thứ Ba, 02/06/2009, 10:39 [GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa có công văn hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các khoản vay tại NHCSXH. Ông Bùi Công Mẹo, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Khánh Hòa cho biết:

Sẽ HTLS cho toàn bộ người vay tại NHCSXH, bao gồm toàn bộ các khoản cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH, nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Thời hạn vay được HTLS tối đa là 24 tháng. Việc HTLS được thực hiện đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 1-5 đến 31-12-2009. Toàn bộ các khoản vay được HTLS khi hết thời hạn HTLS, nếu còn dư nợ phải chuyển sang áp dụng mức lãi suất theo quy định tại thời điểm vay vốn. Trường hợp khoản vay có nhiều kỳ giải ngân như chương trình cho vay học sinh, sinh viên… thì các kỳ giải ngân phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến 31-12-2009 được HTLS tối đa 24 tháng tính theo từng kỳ giải ngân. Các khoản vay được gia hạn nợ hoặc chuyển nợ quá hạn không được tính HTLS đối với khoảng thời gian gia hạn hoặc quá hạn. Việc chi trả phí dịch vụ ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, hoa hồng cho tổ tiết kiệm và vay vốn vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH.

- P.V: Xin ông cho biết cụ thể mức HTLS tiền vay?

- Ông Bùi Công Mẹo: Đối với các chương trình cho vay có lãi suất lớn hơn 4%/năm, HTLS tiền vay là 4%/năm. Cụ thể: Đối với các chương trình cho vay hiện có mức lãi suất 0,5%/tháng (6%/năm), thực hiện thu lãi người vay theo lãi suất 0,17%/tháng (2%/năm); đối với các chương trình cho vay hiện có mức lãi suất 0,65%/tháng (7,8%/năm), thực hiện thu lãi người vay theo lãi suất 0,32%/tháng (3,8%/năm); đối với các chương trình cho vay có mức lãi suất 0,9%/tháng (10,8%/năm), thực hiện thu lãi theo lãi suất 0,57%/tháng (6,8%/năm).

Đối với các chương trình cho vay có lãi suất cho vay nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm thì hỗ trợ toàn bộ lãi suất tiền vay. Cụ thể, các chương trình cho vay hiện có mức lãi suất 0,25%/tháng, 0,325%/tháng và 3%/năm (chương trình cho vay nhà cụm tuyến dân cư vượt lũ, cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật, cho vay hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg…), không thu lãi người vay trong thời gian HTLS.

Thu Hiền (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích