Vốn hỗ trợ lãi suất chủ yếu

đến với khu vực dân doanh

Thứ Năm, 16/04/2009, 17:44 [GMT+7]

Ngày 7-4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN, quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn. Báo Khánh Hòa đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Vĩnh Tường, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh về vấn đề này:

- P.V: Thưa ông, những ngành nghề nào được HTLS khi vay vốn trung, dài hạn?

- Ông Đoàn Vĩnh Tường: Có 10 ngành nghề và hoạt động được HTLS vay trung, dài hạn. Đó là: Ngành nông nghiệp; lâm nghiệp; ngành thủy sản; ngành công nghiệp khai thác mỏ; ngành công nghiệp chế biến; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước; ngành xây dựng (trừ công trình xây dựng văn phòng cho thuê, công trình xây dựng, sửa chữa mua nhà để bán); ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình; ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; hoạt động khoa học và công nghệ.

Mục đích HTLS đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam là để các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng tài sản cố định và năng lực sản xuất - kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm và tạo việc làm.

- P.V: Việc HTLS sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Ông Đoàn Vĩnh Tường: Việc HTLS sẽ được thực hiện từ ngày 1-4-2009 đến 31-12-2011. Cụ thể, mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2009 đến 31-12-2011.

Thời hạn vay được HTLS tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1-4-2009 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến 31-12-2009.

Các khoản vay thuộc đối tượng được HTLS nếu bị quá hạn trả nợ, hoặc được gia hạn nợ vay, với thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng, thì không được tính HTLS đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá 24 tháng.

Nguyên tắc HTLS là các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính và NH Phát triển Việt Nam cho vay các nhu cầu vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng theo cơ chế cho vay thông thường và thực hiện HTLS theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN. Khi thu lãi tiền vay, tổ chức tín dụng trên giảm trừ số tiền lãi phải trả cho khách hàng vay bằng với số lãi tiền vay được HTLS. NHNN sẽ chuyển số lãi tiền vay đã HTLS trên cơ sở báo cáo số tiền HTLS của các tổ chức trên.

- P.V: Có dư luận cho rằng, vốn HTLS chủ yếu đến tay doanh nghiệp Nhà nước, thưa ông?

- Ông Đoàn Vĩnh Tường: Theo báo cáo nhanh của các Chi nhánh NHTM trên địa bàn, tính đến ngày 9-4, dư nợ cho vay HTLS là 2.418 tỷ đồng, tăng 241 tỷ đồng so với tuần trước (tương đương tăng 11%). Trong đó, dư nợ cho vay HTLS của khối NHTM Nhà nước là 2.030 tỷ đồng, tăng 188 tỷ đồng (tương đương tăng 10,2%); khối NHTM cổ phần là 389 tỷ đồng, tăng 54 tỷ đồng (tăng 16,12%).

Số lượng khách hàng vay được HTLS là 5.456, tăng so với tuần trước là 540 khách hàng; trong đó, doanh nghiệp nhà nước, với dư nợ là 162 tỷ đồng; 763 doanh nghiệp ngoài nhà nước, với dư nợ là 1.850 tỷ đồng; 5 hợp tác xã với dư nợ là 1,7 tỷ đồng; hộ gia đình và cá nhân là 4.683 khách hàng, dư nợ 404 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ cho vay được HTLS so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng là 19,2%. Số lãi tiền vay đã HTLS cho khách hàng là 3,6 tỷ đồng. Như vậy, phần lớn số vốn này là đến với khu vực dân doanh. Và cho đến nay, NHNN chưa phát hiện các trường hợp tiêu cực cụ thể về lợi dụng cơ chế HTLS.

Thu Hiền (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích