Khó thực hiện 1 điều khoản trong Luật Bảo hiểm y tế do

Nha Trang không có bệnh viện cấp thành phố

Thứ Ba, 28/04/2009, 11:26 [GMT+7]

Ngày 1-7-2009, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn thi hành, phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với ông Nguyễn Tuân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh xung quanh việc triển khai thực hiện Luật trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tuân cho biết:

- So với Điều lệ BHYT hiện hành, Luật BHYT đã đề cập nhiều nội dung quan trọng, như: Quy định lộ trình thực hiện cho từng nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc kể từ khi Luật có hiệu lực đến năm 2014; từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT một cách hợp lý và toàn diện; mở rộng cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập, tạo điều kiện thuận lợi và sự lựa chọn cơ sở KCB của người tham gia BHYT; mức đóng BHYT không quá 6% mức tiền lương, tiền công hay mức lương tối thiểu và giao Chính phủ quy định trong từng giai đoạn cho phù hợp; ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng BHYT đối với người nghèo hay cận nghèo…

- P.V: Xin ông cho biết Khánh Hòa đã chuẩn bị như thế nào cho việc triển khai thực hiện Luật?

- Ông Nguyễn Tuân: Chúng tôi đã nghiên cứu khá kỹ Luật BHYT và đang chờ các văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy, hầu hết có thể triển khai thực hiện thuận lợi, duy chỉ có Điều 26 khó thi hành. Điều này quy định: “Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương, trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”. Như vậy, các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không thực hiện KCB ban đầu. Bệnh nhân có thẻ BHYT đều phải đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện tuyến huyện (quận) hoặc các phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV). Điều này rất khó thực hiện tại Nha Trang bởi Nha Trang hiện chưa có BV cấp thành phố, chỉ có 5 PKĐKKV thực hiện KCB ban đầu cho 128.000 thẻ BHYT. Nếu các BV tuyến tỉnh như: BV Đa khoa (BVĐK) tỉnh, BV 87, BV Giao thông vận tải không được triển khai KCB ban đầu, thì 66.000 thẻ BHYT đang đăng ký KCB ban đầu tại các BV này phải chuyển về các PKĐKKV, sẽ khiến các PKĐKKV này quá tải và không thể đảm đương được nhiệm vụ. Lúc đó, chất lượng KCB chắc chắn bị ảnh hưởng.

- P.V: Vậy, BHXH tỉnh đã có biện pháp hay đề xuất gì với cấp trên để giải quyết khó khăn này mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng Luật BHYT, thưa ông?

- Ông Nguyễn Tuân: Khó khăn này không chỉ riêng Khánh Hòa mà nhiều địa phương khác, như TP. Hồ Chí Minh cũng mắc phải. Chính vì vậy, chúng tôi đang báo cáo lên cấp trên để khi soạn thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật, vấn đề này sẽ được Ban soạn thảo chú ý tháo gỡ. Trước mắt, để giảm tải cho BVĐK tỉnh, chúng tôi đang tiến hành chuyển bớt một số thẻ từ BVĐK tỉnh sang BV 87 và BV Giao thông vận tải. Việc làm này nhằm tạo điều kiện cho BVĐK tỉnh nâng cao chất lượng KCB, tập trung phát triển kỹ thuật cao.

H.Y (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích