Hộ nghèo nào được vay tiền xây nhà?

Thứ Sáu, 20/03/2009, 14:37 [GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa có công văn hướng dẫn thực hiện việc cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Bùi Công Mẹo, Giám đốc NHCSXH tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này. Ông Mẹo cho biết: 

Cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12-12-2008 nhằm mục đích trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở chỉ áp dụng đối với các hộ đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước (phường, thị trấn không thuộc đối tượng hỗ trợ). Ngoài việc ngân sách Trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ (đối với những hộ dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ) để người nghèo xây nhà ở, ngân sách địa phương hỗ trợ 20% của mức hỗ trợ Trung ương, Chính phủ cũng sẽ cho người nghèo vay tiền từ NHCSXH để xây nhà ở.

Mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãi suất vay 3%/năm. Thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ là 5 năm, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

- P.V: Xin ông cho biết cụ thể, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nào thì được vay vốn NHCSXH để xây nhà ở?

- Ông Bùi Công Mẹo: Đối tượng được vay vốn về nhà ở theo quy định của Quyết định 167 phải có đủ 3 điều kiện sau: Một là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 170/2005/QĐ-TTg ngày 8-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010) đang cư trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định 167 có hiệu lực thi hành. Hai là hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Ba là hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20-7-2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

- P.V: Ai sẽ bình xét và phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, thưa ông?

- Ông Bùi Công Mẹo: Được biết, UBND tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan thực hiện công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và tiến hành rà soát, bình xét, lập danh sách các hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn; phân loại ưu tiên thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách trong tháng 3-2009. Khi có danh sách chính thức, NHCSXH sẽ thông báo xuống cơ sở và cho vay. Phương thức cho vay tương tự như cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

THU HIỀN (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích