Cấp hộ chiếu phổ thông

Nhiều tiện ích cho người dân

Thứ Sáu, 25/01/2008, 09:37 [GMT+7]

Cấp hộ chiếu phổ thông cho người dân lâu nay thực hiện theo Nghị định (NĐ) 05/CP; nay Chính phủ ra NĐ mới có nhiều cải cách nên càng tiện ích hơn. Thượng tá Lê Văn Tiến, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết:

- NĐ số 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007 của Chính phủ thay thế NĐ số 05/CP năm 2000 của Chính phủ có nhiều cải cách về công tác quản lý XNC của công dân Việt Nam. Đặc biệt, quy định thủ tục cấp hộ chiếu đơn giản, tạo điều kiện tối đa cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời cũng tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ngành liên quan, các cơ quan chức năng. Thủ tướng còn chỉ thị: Các cơ quan, các ngành từ Trung ương đến địa phương không được tự đặt ra các loại giấy tờ phải nộp khi công dân đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu ngoài quy định của NĐ 136/2007/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn.

- P.V: Xin Thượng tá cho biết cụ thể một số điểm sửa đổi?

- Thượng tá Lê Văn Tiến: Thí dụ: đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông là cho mọi công dân Việt Nam kể cả cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Thời hạn cấp hộ chiếu trước đây quy định cấp cho người lớn không quá 5 năm, trẻ em không quá 3 năm; nay người lớn 10 năm, trẻ em 5 năm. Nơi nộp hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu trước đây chỉ có Bộ Công an nay có thêm ngành Bưu điện; hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu gửi qua ủy thác (ủy quyền) cho tổ chức, cá nhân được công an, chính quyền xã, phường xác nhận. NĐ 136 cũng quy định rõ trách nhiệm của công an xã, phường ký xác nhận tờ khai cấp hộ chiếu ký trong ngày và không thu lệ phí. Thời gian trả hộ chiếu trước đây 15 ngày nay còn lại 8 ngày. Nơi nộp hồ sơ có thể ở nơi thường trú hoặc cả nơi tạm trú. Tiền chuyển phát nhanh hồ sơ do Nhà nước trả. Bản khai cấp mới, cấp đổi, gia hạn chỉ có một mẫu, dễ dàng lấy trên mạng…

- P.V: NĐ 136/2007/NĐ-CP đang được thực hiện ở Khánh Hòa như thế nào, thưa Thượng tá?

- Thượng tá Lê Văn Tiến: Bộ Công an đã triển khai một số điều của NĐ từ 15-10-2007. Triển khai thực hiện NĐ 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 29-11-2007, Bộ Công an ban hành Thông tư số 27/2007/TT-BCA (A11) hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước. Công an các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Công an Khánh Hòa triển khai nghiêm túc Thông tư của Bộ và NĐ của Chính phủ. Công an Khánh Hòa đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong việc làm hộ chiếu XNC phổ thông, và chúng tôi đã làm việc cả ngày Thứ bảy, bắt đầu từ 11-8-2007.

NGUYỄN XUÂN (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích