Ka nghe em, biển xanh th thầm, hng cy nghe gọi Nha Trang vo Thu.

Ma Thu xanh, tri nặng cnh, thơm mt bn tay, trầm hương bay thoảng đu đy, trời xanh xanh đến m say.

Ơi Nha Trang! Nha Trang ma Thu.

Ma Thu nhớ hoi, mu nắng mắt ai.

Ơi Nha Trang! Nha Trang ma Thu, thy dương cất lời yu đương.

Ơi Nha Trang! Nha Trang ma Thu, chiều phơi nắng vng, lng ai đắm say.

Ơi Nha Trang! Nha Trang ma Thu gọi chim yến về tm bầy.