Trời qu ta hm nay đẹp lắm.

Biển qu ta bao la hiền ha.

Dạt do trong ti bao niềm ước hẹn.

Tuổi trẻ ta đi say trong tiếng ht.

Ơi! Nha Trang. Khi nắng ln.

Một vng biển xanh trong một bầu trời bao la ơi đất qu hương tha thiết trong ti.

Từ ngọn thp Cha B.

Từ nhịp cầu Xm Bng biển bạc rừng vng.

Nha Trang qu ti bao mến thương.

Từ qu em anh nghe biển ht.

Lời ru m xn xao my trời.

Đon thuyền ra khơi theo luồng c bạc.

Ngọt ngo qu em rừng dừa xanh tươi.

Ơi! Nha Trang. Bao sng tươi.

Từ một ma xun vui rợp trời cờ sao bay khi nh dương ln tiếng ht ngn xa.

Rộn rng khắp biển trời.

Đẹp nụ cười tha thiết rạng ngời cuộc đời.

Nha Trang qu ti bao mến thương.