Lời Tổ quốc vang trong không gian.

Thúc giục ḷng dân Nha Trang anh hùng vùng lên.

Một rừng cờ súng gươm khắp phố phường xuống đường.

Một ngọn lửa thiêng sáng rực lên từ Gành Đá.

Biển trời ta đó. Ai đi mà không để nhớ.

Biển trời Nha Trang. Ai về mà chẳng gợi thương.

Đảo gần đảo xa đă một thời làm nên lũy thép.

Nhấn ch́m tàu A. Đua chói ngời truyền thống quê hương.

(Ngàn đời) … sau vẫn hát khúc hát. Những ngày mùa Thu, hăm ba tháng mười rực rỡ.

Đời đời khắc ghi ơn những người anh hùng.

V́ độc lập Tự do hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Người người lớp lớp.

Nha Trang bền gan vững chí.

Ḷng người Nha Trang chứa chan nghĩa Đảng t́nh Dân.

Nguyện cùng cha ông viết tiếp bài ca hào hùng năm tháng.

Hướng về tương lai dốc ḷng dựng xây quê… … hương.