Tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV

Thứ Hai, 09/07/2018, 21:09 [GMT+7]

Tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế theo các quy định mới nhất của Bộ Y tế. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV dựa trên tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức tập huấn về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cộng đồng, dự phòng chuẩn trong các cơ sở y tế cho cán bộ, nhân viên; rà soát lại các quy trình cung cấp dịch vụ dễ phát sinh kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế để điều chỉnh. Bên cạnh đó, phổ biến bộ quy tắc thực hành hoặc lồng ghép các nội dung chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh; khuyến khích sự tham gia của các nhóm cộng đồng, người nhiễm HIV vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát các nội dung trên; định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết để làm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS…
 
Thảo Tâm
 
.

các thông tin tiện ích