Tìm giải pháp phát triển đô thị

Thứ Năm, 28/06/2018, 22:30 [GMT+7]

Tìm giải pháp phát triển đô thị

Mục tiêu đến năm 2025 Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, nhưng những năm qua, chương trình phát triển đô thị của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Xây dựng đề ra một số giải pháp giúp đô thị phát triển, đạt mục tiêu đề ra.

 

Còn khó khăn


Theo thống kê của Sở Xây dựng, thời gian qua, tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện nhiều đồ án quy hoạch với tổng kinh phí đã thực hiện lên đến 61 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện nay có 155 dự án đã và đang thực hiện, trong đó chủ yếu tập trung tại TP. Nha Trang với 52 dự án. Về khu đô thị và nhà ở, toàn tỉnh đã đầu tư khoảng 18.280 tỷ đồng để triển khai các dự án, trong đó chủ yếu tập trung ở TP. Nha Trang. Các khu đô thị như: VCN Phước Hải, VCN Phước Long, An Bình Tân, Lê Hồng Phong I, Lê Hồng Phong II, Nam Vĩnh Hải… đã góp phần lớn làm thay đổi bộ mặt đô thị và đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở cho người dân. Ngoài ra, các dự án hạ tầng như: đường Võ Nguyên Giáp, đường Phong Châu, các nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang… đã giúp kết nối giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai.

 

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, việc triển khai chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thời gian qua gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, nhu cầu vốn cho chương trình rất lớn, nhưng nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm chỉ bố trí được rất ít, dẫn tới các mục tiêu của chương trình khó hoàn thành. Các dự án hạ tầng khung mang tính động lực chưa được quan tâm bố trí vốn để thực hiện, dẫn đến các khu vực xung quanh khó phát triển theo định hướng. Ngoài ra, kinh phí đền bù giải tỏa luôn là vấn đề nan giải khi triển khai các dự án, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn, khả năng đầu tư và thời gian thực hiện các dự án. Đơn cử, các nút giao thông quanh Sân bay Nha Trang hiện đang chậm tiến độ chủ yếu do đền bù giải tỏa. Dự án Nút giao thông Ngọc Hội sắp khởi công dự báo cũng gặp nhiều khó khăn do giải tỏa phức tạp, kinh phí lớn.

 

 * Đường Võ Nguyên Giáp hoàn thành góp phần giúp hạ tầng kỹ thuật TP. Nha Trang phát triển.

Đường Võ Nguyên Giáp hoàn thành góp phần giúp hạ tầng kỹ thuật TP. Nha Trang phát triển.

 

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, tuy Khánh Hòa có các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật tầm quốc gia như: sân bay, cảng biển… nhưng mâu thuẫn giữa phát triển hạ tầng với phát triển của từng ngành kinh tế đang là vấn đề cần giải quyết. Môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; cơ cấu kinh tế có chuyển biến đúng hướng nhưng còn chậm và thiếu bền vững; liên kết phát triển giữa các ngành, vùng và địa phương chưa đồng bộ dẫn đến tốc độ đô thị hóa chậm. Đặc biệt, huyện Vạn Ninh cũng như Đặc khu Hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong chưa có quy hoạch chung đô thị nên định hướng, đầu tư xây dựng đô thị gặp nhiều khó khăn.


Nhiều nhóm giải pháp


Trong báo cáo mới đây gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề ra 8 nhóm giải pháp để phát triển đô thị trong thời gian tới. Về chính sách, cần cụ thể hóa các ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, xây dựng công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, cần cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục thuê đất, cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp… Về quy hoạch, cần có biện pháp nâng cao chất lượng và tính khả thi của các loại quy hoạch; nghiên cứu điều chỉnh kịp thời các loại quy hoạch không còn phù hợp; công bố rộng rãi các loại quy hoạch được phê duyệt; thực hiện phương pháp quy hoạch đồng bộ giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Việc quản lý quy hoạch cần đảm bảo mọi công trình mới trên địa bàn được thực hiện theo đúng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc và quản lý cấp phép xây dựng. Việc này cũng đảm bảo ngăn chặn từ đầu các trường hợp vi phạm, đặc biệt là cố tình vi phạm.

 

Nha Trang nhìn từ núi Cô Tiên.

Nha Trang nhìn từ núi Cô Tiên.

 

Về phát triển nhà ở và khu dân cư đô thị, cần đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng nhà ở và công trình phúc lợi công cộng phục vụ lâu dài cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, chú trọng cải tạo khu dân cư cũ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở đối với khu vực quy hoạch đất ở đô thị; xây dựng quỹ đất tái định cư, quỹ đất sạch để đáp ứng kịp thời công tác đền bù giải tỏa. Khi xây dựng khu dân cư cần quan tâm giải quyết đất ở, nhà ở cho các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức công tác lâu dài tại địa phương. Trong các nhóm giải pháp, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư; vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng giao thông.


Trong buổi làm việc mới đây với Sở Xây dựng, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, thời gian tới, tỉnh cần tập trung bố trí vốn để thực hiện các dự án đầu tư mang tính trọng điểm, có ý nghĩa phát triển đô thị; bổ sung nguồn vốn để thực hiện công tác quy hoạch đô thị tại các địa phương nhằm kêu gọi và thúc đẩy đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, kêu gọi nguồn lực ngoài ngân sách để tập trung hoàn thiện và phát triển đô thị. Ông yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại, đưa ra mục tiêu, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí để đạt được mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích