Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020:

Cần bổ sung bảng điểm đánh giá các đô thị

Thứ Ba, 19/06/2018, 22:28 [GMT+7]

Cần bổ sung bảng điểm đánh giá các đô thị

Ngày 19-6, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Xây dựng nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Phát triển đô thị Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 56 đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh, có 22 đồ án đang thực hiện với tổng kinh phí khoảng 61,1 tỷ đồng. Về hạ tầng kỹ thuật, toàn tỉnh có 309 dự án, trong đó đã hoàn thành và đang thực hiện 155 dự án, chưa thực hiện 154 dự án; tổng kinh phí thực hiện khoảng 5.900 tỷ đồng. Về khu đô thị mới, khu tái định cư và nhà ở, trong 87 dự án được duyệt có 75 dự án hoàn thành và đang triển khai; tổng kinh phí thực hiện khoảng 18.200 tỷ đồng. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, nhu cầu vốn để thực hiện chương trình rất lớn nhưng vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn 5 năm rất hạn chế, dẫn đến việc đầu tư theo các mục tiêu của chương trình không được nhiều.


Phát biểu chỉ đạo, ông Đào Công Thiên yêu cầu Sở Xây dựng cần bám sát mục tiêu phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương vào năm 2025, trong đó TP. Nha Trang là đô thị hạt nhân để các đô thị khác phát triển theo. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phải bổ sung bảng điểm đánh giá các đô thị, để thấy các đô thị còn thiếu những chỉ tiêu gì, qua đó có thể nhận xét, đánh giá và đưa ra giải pháp hoàn thiện các chỉ tiêu đề ra.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích