Diên Khánh:

17,8 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 27/09/2017, 22:28 [GMT+7]

17,8 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã được đầu tư 17,8 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cho các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo đó, xã Diên Tân được đầu tư 14,2 tỷ đồng để xây dựng 1 hệ thống cấp nước sinh hoạt và 4 tuyến đường vào khu sản xuất, tạo quỹ đất sản xuất tại thôn Đá Mài. Xã Suối Tiên được đầu tư 3,6 tỷ đồng để làm mới 3 tuyến đường vào khu sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia.


Các công trình này đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.


BÍCH LA
 

.

các thông tin tiện ích