Phúc tra kết quả đào tạo của Học viện Hải quân

Thứ Hai, 09/07/2018, 20:47 [GMT+7]

Phúc tra kết quả đào tạo của Học viện Hải quân

Từ ngày 9 đến 11-7, đoàn công tác của Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Trần Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn tiến hành phúc tra kết quả đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học (khóa 58); đào tạo cao học quân sự (khóa 13) của Học viện Hải quân.
 
Học viên khóa 58 bốc mã đề và chuyên ngành phúc tra.
Học viên khóa 58 bốc mã đề và chuyên ngành phúc tra.
 
Đoàn tiến hành phúc tra: công tác tổ chức ra đề thi, xây dựng đáp án, quản lý ngân hàng đề thi; việc tổ chức ôn, thi và chấm thi; kết quả đào tạo của học viện; kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho các đối tượng đào tạo; nhận thức về chính trị của học viên, phương pháp xử lý một số tình huống công tác đảng, công tác chính trị; kỹ năng tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt học tập của học viên; công tác chỉ huy tham mưu và chiến thuật hải quân; kết quả huấn luyện điều lệnh, thể lực và chất lượng ngoại ngữ của học viên tốt nghiệp.
 
Xuân Vũ
 
 
.

các thông tin tiện ích