Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018:

Môn Lịch sử có tỷ lệ điểm trên trung bình thấp nhất

Thứ Ba, 10/07/2018, 23:45 [GMT+7]

Môn Lịch sử có tỷ lệ điểm trên trung bình thấp nhất

Ngày 10-7, Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo nhanh kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, môn Lịch Sử có tỷ lệ bài thi đạt điểm trung bình trở lên thấp nhất. Điểm thi cao nhất là điểm 10 ở môn Giáo dục công dân. 
 
Cụ thể, đối với môn Ngữ Văn: 66,31% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 9,5 (2 bài); 6 bài bị điểm liệt. Môn Toán: 53,29% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 9,2 (1 bài); 8 bài bị điểm liệt. Môn Vật Lý: 49,52% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 8,75 (10 bài); 2 bài bị điểm liệt. Môn Hóa Học: 42,81% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 9,5 (1 bài); 6 bài bị điểm liệt. Môn Sinh Học: 31,82% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 9,0 (3 bài); 2 bài bị điểm liệt. Môn Lịch Sử: 12,17% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 8,75 (1 bài); 8 bài bị điểm liệt. Môn Địa Lý: 65,62% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 9,25 (3 bài); không có bài bị điểm liệt. Môn Giáo dục công dân: 95,59% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 10 (3 bài); không có bài bị điểm liệt. Môn Tiếng Anh: 25,78% bài thi có điểm trung bình trở lên; điểm cao nhất là 9,8 (6 bài); 16 bài bị điểm liệt.
 
Hôm nay (11-7), Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi của thí sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích