Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên

Thứ Ba, 10/07/2018, 23:50 [GMT+7]

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên

Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang vừa phối hợp kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho 361 sinh viên (SV) Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.
 

 

Đoàn công tác động viên các sinh viên hoàn thành tốt khóa học.

Đoàn công tác động viên các sinh viên hoàn thành tốt khóa học.

 
Đoàn công tác của 2 nhà trường đã kiểm tra công tác tổ chức giáo dục, huấn luyện và các điều kiện bảo đảm ăn ở, học tập, sinh hoạt cho SV. Qua kiểm tra, các SV đều nghiêm túc trong luyện tập điều lệnh đội ngũ sắp đặt, ổn định tư tưởng, giữ vững đoàn kết khi học tập tại trung tâm.
 
Được biết ngày 15-7 tới, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Sĩ quan Thông tin sẽ tiếp tục tiếp nhận, giáo dục quốc phòng, an ninh cho 289 SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang trong thời gian 2 tuần.
 
THẾ ANH
 
.

các thông tin tiện ích