210 trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Thứ Sáu, 06/07/2018, 11:03 [GMT+7]

210 trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Từ năm học 2014 - 2015 đến 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá ngoài đối với 145 trường học trong toàn tỉnh Khánh Hòa, nâng tổng số trường được đánh giá ngoài lên 214 trường. Số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục là 210 trường trên tổng số hơn 500 trường toàn tỉnh. Cụ thể, đạt cấp độ 1 có 54 trường (chiếm 25,2%), cấp độ 2 có 19 trường (8,9%), cấp độ 3 có 137 trường (64%). 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá ngoài năm học 2017 - 2018 đối với 35 đơn vị, bao gồm 13 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 8 trường THCS, 2 trường THPT. Mục tiêu hướng tới là có ít nhất 39% cơ sở giáo dục phổ thông và 43,5% trường mầm non được đánh giá ngoài theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 Đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở. Đây là giải pháp quan trọng trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
 
V.A
.

các thông tin tiện ích