100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn xóa mù chữ

Thứ Sáu, 06/07/2018, 10:37 [GMT+7]

100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn xóa mù chữ

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 39/39 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn xóa mù chữ, đạt 100%. 
 
Cụ thể, đạt chuẩn mức độ 1 có 16 xã, chiếm 57,1%, gồm 8 xã thuộc huyện Khánh Sơn, 6 xã huyện Khánh Vĩnh, xã Cam Thịnh Tây của TP. Cam Ranh, xã Ninh Tây của thị xã Ninh Hòa. Đạt chuẩn mức độ 2 có 23 xã, chiếm 42,9%, gồm 8 xã thuộc huyện Khánh Vĩnh và 15 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương: Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Diên Khánh. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 ở mức độ 1 (đã hoàn thành lớp 3) là 98,6%; mức độ 2 (đã hoàn thành lớp 5) là 90,8%.
 
T.V
.

các thông tin tiện ích