Xây dựng phần mềm xử lý hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Thứ Tư, 11/07/2018, 05:27 [GMT+7]

Xây dựng phần mềm xử lý hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Sáng 10-7, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh tổ chức xét duyệt và thống nhất thông qua thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh”. Ông Lê Hữu Trí - Chánh Thanh tra tỉnh làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện đề tài 12 tháng, tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.
 
Đề tài tập trung nghiên cứu công cụ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin DN từ hệ thống hoặc website của Sở Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ việc lập kế hoạch, quản lý chống chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra; xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo quy chế cập nhật, cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn tỉnh…
 
CẨM VÂN
 
 
.

các thông tin tiện ích