Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ biểu dương 89 tập thể và cá nhân tiêu biểu

Thứ Hai, 09/07/2018, 22:30 [GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ biểu dương 89 tập thể và cá nhân tiêu biểu

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động nhân dịp hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2018) và chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam. 
 
Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức hội nghị biểu dương 89 tập thể và cá nhân là những doanh nghiệp tiêu biểu, chủ tịch CĐ cơ sở, đoàn viên, cán bộ CĐ chuyên trách tiêu biểu. Đối với doanh nghiệp, đó là những đơn vị “Vì lợi ích đoàn viên và người lao động”. Đối với chủ tịch CĐ cơ sở tiêu biểu, phải là những cán bộ CĐ chủ động tham gia với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động, chỉ đạo các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, khơi dậy tính tích cực, năng động, sáng tạo của người lao động. Đối với đoàn viên CĐ, người lao động là những tấm gương trực tiếp sản xuất có nhiều đóng góp xuất sắc tại đơn vị, doanh nghiệp; tích cực trong hoạt động phong trào của đơn vị. Về cán bộ CĐ chuyên trách các cấp là người có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động CĐ, đã được các cấp CĐ ghi nhận khen thưởng trong năm 2016, 2017; có thời gian làm cán bộ CĐ chuyên trách từ 20 năm trở lên và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 
V.G
.

các thông tin tiện ích