Video: Báo Khánh Hòa và các đơn vị tặng quà năm học mới cho các trường05/09/2017