Thông báo bán thanh lý tài sản năm 2016

Thứ Hai, 31/10/2016, 23:18 [GMT+7]

Thông báo bán thanh lý tài sản năm 2016


Hội đồng thanh lý tài sản Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý xin vui lòng nộp phiếu đăng ký (kèm theo photo chứng minh nhân dân) về địa chỉ: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa, 26 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang.


-    Tài sản gồm có: 07 chiếc xe máy, máy photocopy, máy tính, máy chủ, máy hủy giấy, máy lạnh, máy đếm tiền và các thiết bị Tin học khác.


-    Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng, bằng chữ: (Một trăm ba mươi triệu đồng).


-    Thời gian nhận phiếu đăng ký: Từ ngày 1/11/2016 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 8/11/2016.


-    Nộp tiền bảo đảm tham gia chào mua hàng thanh lý là: 10.000.000đ (tiền đặt cọc)


Việc bán tài sản thanh lý sẽ được bán cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có giá mua cao nhất. Lưu ý đơn vị, tổ chức, cá nhân nào mua được chịu mọi chi phí cho việc tháo dỡ, vận chuyển hàng thanh lý.


Đơn vị, tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ tại: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa, 26 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, để xem xét hiện trạng tài sản.


Điện toại: 058.3522.427 (A.Vững 0973.555.363)


Fax: 0593.523910


 

.

các thông tin tiện ích