Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thông báo bán thanh lý phế liệu

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hiện có một số phế liệu cần bán thanh lý, bao gồm các chủng loại phế liệu sau: 1/ Sắt thép phế liệu các loại: khoảng 70 tấn. 2/ Inox phế liệu các loại: khoảng 25 tấn .....

Thông báo về việc thanh lý máy photo

Công ty KD Đà điểu – Cá sấu Khatoco tổ chức bán đấu giá Máy Photo Toshiba E166 không còn hoạt động vào lúc 15 giờ 10 Thứ sáu ngày 29/12/2017 tại Cụm công nghiệp Ninh Ích, Thôn Tân Phú, Xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa, T.Khánh Hòa.

Thông báo thanh lý máy ấp, máy nở, xe, sắt thép

Trung tâm giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa tổ chức bán đấu giá nguyên lô tài sản gồm máy ấp, máy nở, xe, sắt thép.

 
.

các thông tin tiện ích