Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa thông báo thanh lý

Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa có bán thanh lý một số tài sản và công cụ, dụng cụ danh sách niêm yết tại 09 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang.

Thông báo bán máy móc, thiết bị

Địa chỉ: 50 Võ Thị Sáu, P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cần bán một số máy móc thiết bị lạnh gồm: Tủ cáp đông, Hầm đông, Kho lạnh…

Thông báo

 Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa / Tổng Công ty CP Bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) có nhu cầu thanh lý sắt thép phế liệu là tài sản bị hư hỏng từ  Thiết bị nồi hơi dạng ống nước tuần hoàn tự nhiên, chi tiết gói chào giá như sau:

 
.

các thông tin tiện ích