UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Năm, 16/11/2017, 21:47 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Về việc thu hồi đất với những nội dung sau:


Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt trên Quốc lộ 1 tại nút giao với Quốc lộ 1C, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.


Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.


Diện tích đất bị thu hồi: Khoảng 0,57 ha theo bản đồ cắm mốc ranh giới khu đất số 22-2017 tờ số 38 do Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và Xây dựng Thành Lợi lập ngày 5/10/2017.


Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Xây dựng cầu vượt trên Quốc lộ 1 tại nút giao với Quốc lộ 1C, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.

 

.

các thông tin tiện ích