UBND TP. Nha Trang thông báo

1.Lý do thu hồi đất: Mở rộng đường Phú Đức, TP. Nha Trang 2. Địa điểm thực hiện dự án: P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang 3. Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2019

UBND TP Nha Trang công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch

 Quy mô sử dụng đất dự án 13,81ha, thuộc Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang.

Thông báo

UBND xã Cam Lập đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) của bà Phạm Thị Bình Minh và ông Nguyễn Đức Hùy đối với thửa đất số 385, tờ bản đồ số 02, diện tích 14136.8m2, mục đích sử dụng: đất trồng rừng sản xuất, thuộc thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích