Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội, đường 23/10 thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội, đường 23/10 để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

Thông báo Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hộ ôn Võ Văn Tần và bà Nguyễn Thị Thể trước có đại chỉ tạm trú thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ thường trú: xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; có chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Mạnh, thường trú 229/3 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thửa đất số 767, tờ bản đồ số 7, diện tích 468m2, ....

Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội, đường 23/10 (Đợt 5) để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

 
.

các thông tin tiện ích