Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu

Tên gói thầu:  Bộ đồ đón trẻ năm 2018. Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh. -    Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ. -    Thời gian thông báo: Từ ngày  18/01/2018 – 21/ 01 /2018.

Thông báo mời thầu

Tổng Công ty Bảo hiểm Pjico, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng, Công ty Cổ phần Giám định Vico thông báo mời chào hàng canh tranh giá trị của gói thầu sau:

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông tin chung Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Khai thác công trìnhThủy lợi Nam Khánh Hòa. Địa chỉ: 9A Tô Vĩnh Diện, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583 562761; Fax: 02583 561496

 
.

các thông tin tiện ích