Thông báo mời thầu

Thực hiện Công văn số 4346/UBND-TCKH ngày 28/6/2018 của UBND Thành phố Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điểm giữ xe chợ Xóm Mới; ....

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa - Tên gói thầu: San lấp mặt bằng khu 2B, thuộc Công trình Nhà máy NGKCC Yến Sào. - Địa điểm xây dựng: Thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. - Loại gói thầu: Xây lắp - Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh...

Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa Thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa - Tên gói thầu: Cọc khoan nhồi, thuộc dự án: AD.COM Plaza Hotel - Địa điểm xây dựng: 174 Thống Nhất, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Loại gói thầu: Xây lắp

 
.

các thông tin tiện ích