Thông báo quỹ từ thiên Lim Chooi Kui

Thứ Sáu, 08/12/2017, 20:24 [GMT+7]

THÔNG BÁO QUỸ TỪ THIỆN LIM CHOOI KUI


Do Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge sáng lập và lấy tên ông Lim Chooi Kui nguyên Chủ tịch HĐQT Khách sạn.


Trân trọng thông báo thời gian trao quà ngày 9/12/2017:


Đối tượng được trao:


1.    Tài trợ bệnh nhân mổ tim: 50 triệu đồng


2.    Tài trợ bệnh hiểm nghèo: 10 triệu đồng


3.    Quỹ hiếu học Trường Tiểu học Diên Lâm: 20 triệu đồng


4.    Quỹ hiếu học Trường Dự bị Đại học Trung ương Nha Trang: 10 triệu đồng


5.    Hỗ trợ gia đình trẻ em mồ côi: 7 triệu đồng


6.    Hỗ trợ trẻ em điều trị bẹnh ung thư: 3 triệu đồng


Tổng cộng số tiền được trao kỳ này 100 triệu đồng.
 

.

các thông tin tiện ích