Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh thông báo

Thứ Năm, 23/11/2017, 22:22 [GMT+7]

Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh thông báo

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH


Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa


Điệnthoại: (0258) 626 55 88          Fax: (0258) 626 62 62


Website: www.cias.vn

THÔNG BÁO


V/v: Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh


tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-SGDHN ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc niêm yết cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.


    Tên tổ chức đăng ký niêm yết:    CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH


    Tênchứngkhoán:    Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốctế Cam Ranh


    Mã chứng khoán:    CIA


    Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông


    Mệnh giá: 10.000 đồng (Mườinghìnđồng)/cổphần

 

    Số lượng chứng khoán niêm yết:    8.000.000 cổphần(Tám triệu cổ phần)


    Tổng giá trị chứng khoán niêm yết:    80.000.000.000 đồng (Támmươitỷđồng)


    Ngày giao dịch chính thức:    29/11/2017


    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:    45.000 đồng(Bốnmươilămnghìnđồng)


    Địa chỉ cung cấp Bản cáo bạch:    Tại trụ sở Công ty hoặc trên các website: www.cias.vn, www.hnx.vn.


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Minh Hoàng (Đã ký)

 

.

các thông tin tiện ích