Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

Thứ Ba, 22/08/2017, 23:13 [GMT+7]

Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam


Họ và tên: SURYANARAYANAN AATHITHAN THẾ VINH


Giới tính: Nam


Sinh ngày: 4/4/2017


Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa


Quốc tịch : Việt Nam, Ấn Độ


Hộ chiếu số: R8121857; Ngày cấp: 14/6/2017; Nơi cấp: Ấn Độ


Địa chỉ cư trú hiện nay: Tổ dân phố Mỹ Lệ, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

.

các thông tin tiện ích