UBND TP. Nha Trang thông báo

V/v kê khai mồ mả để thực hiện dự án Khu tái định cư số 2, tại thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang.

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ 7 giờ 30 phút ngày 14/4/2018 (thứ bảy) về Hội trường CLB Hưu trí (19 Yersin – Nha Trang) nghe thời sự.

Thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Xóm Mới, cụ thể như sau:  

 
.

các thông tin tiện ích