Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 30/11/2017, 00:58 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 29/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DL/16P, từ số 0000021 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đại Lục Ninh Hòa, mã số thuế: 4201694179, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hà Thanh 2,  P. Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 29/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KA/11P, từ số 0000190 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Khôi Anh, mã số thuế: 4200850844, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 15, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 29/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/14P, từ số 0000050 đến số 0000050 của Công ty TNHH Cơ khí Biển Tiến Đạt, mã số thuế: 4201606856, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phước Sơn, P. Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 29/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SS/15P, từ số 0000038 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Sóng, mã số thuế: 4201666132, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 51 Phan Bội Châu, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 22/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/16P, từ số 0000012 đến số 0000013 của Công ty TNHH Thăng Long 79 Cam Ranh, mã số thuế: 4201707371, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Sơn, P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 22/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PL/15P, từ số 0000027 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Phó Lữ, mã số thuế: 4201554615,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 Nguyễn Thị Định, P. Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 24/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000097 đến số 0000100 và từ số 0000151 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thành, mã số thuế: 4200277084, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Km2 Quốc lộ I, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Theo thông báo số 6538/TB-CT ngày 22/11/2017 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trần Gia (Mã số thuế: 4201745514) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Số 05 đường Hòn Chồng, P. Vĩnh Phước,  TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  từ ngày 17/11/2017 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích