Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 22/11/2017, 20:38 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 21/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HD/12P, từ số 0000126 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hải Đăng Phát, mã số thuế: 4201262281, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 2. Kể từ ngày 22/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/11P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công ty TNHH Bơi lặn Việt Nam, mã số thuế: 4201194828, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 24/4 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 15/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, số 0000165 của Công ty TNHH Vạn Bình, mã số thuế: 4200574672, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 20/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/11P, số 0000305 của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Bắc Băng Dương, mã số thuế: 4201116724, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 20, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích