Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 16/11/2017, 21:47 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 01/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KL/15P, từ số 0000048 đến số 0000100 của Công ty TNHH Khánh Lợi Cam Ranh, mã số thuế: 4201584560, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 08 Hùng Vương, Tổ dân phố Trà Long 2, P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 03/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HG/13P, từ số 0000082 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Ngô Hoàng Gia, mã số thuế: 4201575421, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 74 đường 2/4, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 07/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KA/15P, từ số 0000094 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang An, mã số thuế: 4201621741, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ dân phố 3. thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 31/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/14P, từ số 0000030 đến số 0000050 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Trí Cường, mã số thuế: 4201618548, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Trạch, P. Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 01/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ST/15P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Song Tấn, mã số thuế: 4201638544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 56/4 Phương Sài, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 01/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/14P từ số 0000475 đến số 0000500, ký hiệu hóa đơn TP/17P  từ số 0000001 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất Thiên Phúc Window, mã số thuế: 4201356250,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 68 Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 07/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, từ số 0000011 đến số 0000250 của Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi, mã số thuế: 4201654715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phan Chu Trinh, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 06/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NT/16P, từ số 0000017 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Nhật Tân, mã số thuế: 4200849006, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 06/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AN/13P, từ số 0000432 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Nguyên, mã số thuế: 4201551389, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 06/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PM/16P, từ số 0000319 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Phúc Minh, mã số thuế: 4201649874, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 139 đường Hùng Vương, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 16/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/004, ký hiệu hóa đơn RD/16P, từ số 0000251 đến số 0001000 của Doanh nghiệp tư nhân Ảnh màu Điện tử Rạng Đông, mã số thuế: 4200287981,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 28 Lý Thánh Tôn, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích