Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 05/09/2017, 10:20 [GMT+7]

1. Kể từ ngày 28/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0072086 đến số 0072100 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Vạn Phúc, mã số thuế: 4200757972, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 01/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AH/17P, từ số 0000005 đến số 0000500 của Công ty TNHH Chuyên cung cấp Gạch bê tông khí chưng áp Anh Hòa, mã số thuế: 4201613275, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 26, thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 01/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/13P, từ số 0000142 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng IVCON Khánh Hòa, mã số thuế: 4201547939, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 01/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KA/11P, từ số 0000178 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Khôi Anh, mã số thuế: 4200850844, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 01/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000006 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Gia Khuê Tấn Lộc, mã số thuế: 4201158668, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 01/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CT/16P, từ số 0000018 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cát Tường Trading, mã số thuế: 4201612560, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 22/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0072180 đến số 0072181 của Doanh nghiệp Tư nhân Huyền Vân, mã số thuế: 4200419500, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 28/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000111 đến số 0000500 của Công ty TNHH XD-SX-TM-DV Nhân Thuận, mã số thuế: 4201017515, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích