Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 30/08/2017, 19:24 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh  Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 24/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000298 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 24/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/11P, từ số 0000305 đến số 0000500 của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Bắc Băng Dương, mã số thuế: 4201116724,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 20, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 24/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/16P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty TNHH Trí Đông, mã số thuế: 4201711850, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 21/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AD/15P, số 0000012 của Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Anh Dũng, mã số thuế: 4201640529, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 


 

.

các thông tin tiện ích