Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 25/08/2017, 22:38 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Theo thông báo số 4451/TB-CT ngày 16/08/2017 của Cục Thuế, Công ty TNHH Bất động sản Cam Hải Tây (mã số thuế: 4201744528)  không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lô 388 Ô LK-K Khu dân cư du lịch và sinh thái Phú Quý, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 10/08/2017 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.”


2. Kể từ ngày 18/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HK/11P, từ số 0000155 đến số 0000250  của  Công ty TNHH Xây dựng - Điện - Thương mại Hòa Khánh,  mã số thuế: 4200612127,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.”


3.    Kể từ ngày 19/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/13P, từ số 0000061  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Xây dựng 4H,  mã số thuế: 4201562285,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  27 Quảng Đức, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 23/08/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/15P, từ số 0023319  đến số 0023350 của  ông Nguyễn Minh Cường,  mã số thuế: 4200531189,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 5, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích