Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 11/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0036015 đến số 0036050 của Công ty TNHH XD Hoàng Mai, mã số thuế: 4201662843, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 10/04/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GK/17P, từ số 0000033 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Gia Khang NT, mã số thuế: 4201746155,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Thông báo mất giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất

Chi cục thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh thông báo về việc mất giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số:

 
.

các thông tin tiện ích