Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 19/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Thành Liên, mã số thuế: 4200499288, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Bố cáo về việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên của Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang (Mã số doanh nghiệp: 4201467218) đăng ký thay đổi lần 5, ngày 5-6-2018.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.  Kể từ ngày 14/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000109 đến số 0000500 của Công ty TNHH Cơ khí Và Xây dựng 79, mã số thuế: 4201648285, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích