Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LV/17P, từ số 0000017 đến số 0000500 của Công ty TNHH Lâm Viên Km, mã số thuế: 4201214947, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Mất giấy tờ

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Trung Sơn thông báo về việc mất Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác găn liền với đất số CH00106/22396 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 17/8/2010 tại thửa số 15 tờ bản đồ số 1- tiểu khu 573 diện tích 5879m2 loại đất rừng sản xuất tại thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang ...

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000080 đến số 0000100 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Tiến, mã số thuế: 4201151775, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 09 đường Cao Văn Bé, ....

 
.

các thông tin tiện ích