Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH DL – TM Hoàng Trà tại Nha Trang Địa chỉ: Số 4 Trần Khánh Dư, P. Phước tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3876339  Fax: 0258.3876239

Bố cáo thành lập

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Sài Thành tại Khánh Hòa. Địa chỉ: Lầu 1, số 15C1 Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Số GPHĐ: 02/TP-ĐKHĐ                            Ngày cấp: 23/4/2018

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân bố cáo thành lập

Văn phòng công chứng Đinh Thị Ngọc Ngân, số 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ ngày 11/5/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp: Địa chỉ trụ sở: 42 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 090.1906686                                           Email: vpccdinhngan@gmail.com

 
.

các thông tin tiện ích