Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ  

Công ty TNHH Gia Hợp Nha Trang Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 41 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201559444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 4/6/2013

 
.

các thông tin tiện ích