Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tuyển dụng nhân sự

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các vị trí sau:  

Công bố về việc trở thành công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang xin trân trọng thông báo: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 6193/UBCK-GSĐC ngày 14 tháng 9 năm 2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang theo qui định của Luật Chứng khoán. 

Thông báo bán thanh lý 4 ô tô

Thanh lý 04 chiếc xe ô tô hết niên hạn sử dụng như sau: -    02 chiêc hiệu Toyota: 12 chỗ và 15 chỗ; 01 chiếc hiệu Mitsubishi: 12 chỗ; 01 chiếc hiệu Peugeot: 04 chỗ.

 
.

các thông tin tiện ích