Quả ngọt trên đất Sông Cầu

Xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) định hướng tập trung phát triển 2 loại cây trồng chủ lực là sầu riêng và bưởi da xanh để giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.  

Thẩm định 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, đến nay, 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM 2017 đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tiến hành các bước xét công nhận.  

Khánh Sơn: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Những năm qua, phong trào "Nông dân Khánh Sơn thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới" được các cấp hội cơ sở hưởng ứng tích cực. 

 
.

các thông tin tiện ích