Công bố 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 16-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.  

Xây dựng nông thôn mới: Sau bão, nhiều xã gặp khó

Năm 2017, toàn tỉnh Khánh Hòa có 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bằng sự nỗ lực rất lớn, cả 9 xã đều cơ bản hoàn tất các chỉ tiêu đạt chuẩn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, hành trình NTM của nhiều xã trở nên dài hơn.  

Đề xuất công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 1-12, ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

 
.

các thông tin tiện ích