Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến

Theo kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện có những chuyển biến rõ nét.  

Ghi nhận từ một cuộc thi

Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3 - năm 2017 vừa diễn ra đã nêu cao tinh thần tiên phong của đội ngũ thanh niên, công chức, viên chức trẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ đạt giải nhất cuộc thi "Mô hình sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ"

Sáng 26-8, UBND tỉnh tổ chức bế mạc vòng chung khảo cuộc thi "Mô hình sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3 - năm 2017. 

 
.

các thông tin tiện ích