Cung cấp 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Sở Công Thương vừa thông báo tiếp nhận và giải quyết 4 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước và quản lý cạnh tranh gồm: thông báo thực hiện khuyến mãi; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ...

Thống nhất giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến

Chiều 13-7, ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban điều hành Đề án Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (Ban điều hành) làm việc với đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) để thống nhất về giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến.

Thống nhất giải pháp thanh toán dịch vụ công trực tuyến

Tại buổi làm việc, đại diện VietinBank trình bày đề xuất về mô hình kết nối thanh toán dịch vụ công trực tuyến, các điều kiện, kế hoạch triển khai...

 
.

các thông tin tiện ích