Sở Xây dựng phải nâng kết quả xếp hạng

Năm 2017, Sở Xây dựng bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính (CCHC), đứng cuối cùng trong 21 sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu sở phải thực hiện nhiều biện pháp để nâng kết quả xếp hạng CCHC trong năm 2018.  

Ngành Tư pháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngành Tư pháp đang tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, từng bước số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch bằng giấy hiện lưu trữ tại địa phương để cập nhật vào hệ thống.

Phải nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính

Ngày 16-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính  năm 2017 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 
.

các thông tin tiện ích