Ngành ngân hàng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chủ Nhật, 17/06/2018, 22:53 [GMT+7]

Ngành ngân hàng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, các ngành, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển; đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở từng địa phương theo chuỗi giá trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình. Đồng thời, nghiên cứu, phát triển và đa dạng các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng; tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ; chủ động tham gia chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp…


NHNN Việt Nam yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, NHNN; chủ động phối hợp tuyên truyền các nội dung chương trình cũng như cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn…


N.D 

.

các thông tin tiện ích