Ngành Ngân hàng:

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Thứ Tư, 20/06/2018, 22:39 [GMT+7]

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành chương trình hành động của ngành NH góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ.


Theo đó, NHNN giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện 82 đầu việc để cải thiện, minh bạch hóa thông tin tín dụng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng NH; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính - NH; nâng cao năng lực của hệ thống NH; đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính; giải pháp đối với hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài; các giải pháp hỗ trợ. Trong đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; điều hành các công cụ chính sách tiền tệ hỗ trợ tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp để phấn đấu giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính; chỉ đạo tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; tổ chức triển khai có hiệu quả đối với các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi sát tình hình cấp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích